Paisatgisme

En el moment de desenvolupar un projecte de paisatgisme i fer-lo realitat, sovint ens trobem amb diferents problemes (accés, morfologia del terreny, espai o reptes de disseny) on és necessària l’aplicació de diferents sol.lucions, algunes d’elles innovadores, que de manera individual o bé en conjunt, ens permetran arribar a assolir el resultat desitjat.

Les sol.lucions de paisatgisme que oferim, van des de l’ obra tradicional, els murs de pedra, jardins, treballs d’excavació fins a arribar a les més innovadores tècniques de control d’erosió utilitzant murs de gabions, murs verds i una sol.lució amb un alt valor mediambiental i d’estalvi energètic com són els jardins verticals i les cobertes vegetals.

Totes elles les podem definir en un únic concepte:EL PAISATGISME

El paisatgisme es defineix com l’art o la tècnica de creació d’espais que formaran part d’un paisatge.

El concepte de paisatge és un terme que es pot valorar sota molts punts de vista: des de les percepcions i sensacions que ens ofereix, a un punt de vista estètic en el que ens ofereix una armoniosa combinació de formes i colors del territori, a un punt de vista ecològic o geogràfic en el que el veurem com un conjunt d’interaccions entre roques, aigua, atmosfera, vegetació, fauna i activitat humana dins d’un espai determinat.

Alguns projectes realitzats…

  • jplanas_rubi

    Revestiments d’interiors i exteriors amb gabions d’un edifici buscant un caire diferent a la construcció.

  • jplanas_martorelles

    Creació d’un paisatge combinant gabions, construcció, metall, control d’erosió i jardineria.

  • projecte02

    Construcció d’un jardí particular combinant fustes i graves.