Gabions especialitzats en l'aïllament del soroll exterior.

Separació habitatges

Murs de gabions per seperar habitatges unifamilars.

Veure projecte

Revestiment mur formigó

Canvi d’un mur de formigó per un mur de gabions.

Veure projecte

Mur de gabions vegetal

Mur de gabions vegetal per una casa particular.

Veure projecte

Piscina Municipal

Utilització de pedra rodona de riu per omplir els gabions y aconseguir que la llum pugui passar.

Veure projecte

Parc Güell

Gabions de seguretat específics per a zones públiques.

Veure projecte

Escola infantil

Mur de contencions de gabions elaborat en pedra.

Veure projecte

Parc Benedicta Portugalete

Revestiment de gabions per reduir la contaminació acústica.

Veure projecte

Parc fluvial La Creueta

Terra armada amb frontal de gabions per contenir la mota del riu.

Veure projecte