Les actuacions als entorns urbans requereixen de gabions d'una alta adaptabilitat i seguretat.

Gabions antigraffiti

Veure projecte

Separació habitatges

Murs de gabions per seperar habitatges unifamilars.

Veure projecte

Revestiment mur formigó

Canvi d’un mur de formigó per un mur de gabions.

Veure projecte

Piscina Municipal

Utilització de pedra rodona de riu per omplir els gabions y aconseguir que la llum pugui passar.

Veure projecte

Parc Antoni Gaudí

Integració de gabions dins d’un jardí municipal.

Veure projecte

Escola infantil

Mur de contencions de gabions elaborat en pedra.

Veure projecte

Plaça del mercat

Construcció d’una estructura monolítica de gabions.

Veure projecte

Club petanca Unión La Torre

Gabions utilitzats per al revestiment de les parets.

Veure projecte