Les possibilitats dels nostres gabions ens permeten adaptar a qualsevol disseny.

Gabions antigraffiti

Veure projecte

Separació habitatges

Murs de gabions per seperar habitatges unifamilars.

Veure projecte

Revestiment mur formigó

Canvi d’un mur de formigó per un mur de gabions.

Veure projecte

Mur de gabions vegetal

Mur de gabions vegetal per una casa particular.

Veure projecte

Parc Antoni Gaudí

Integració de gabions dins d’un jardí municipal.

Veure projecte

Parc Güell

Gabions de seguretat específics per a zones públiques.

Veure projecte

Plaça del mercat

Construcció d’una estructura monolítica de gabions.

Veure projecte

Parc Benedicta Portugalete

Revestiment de gabions per reduir la contaminació acústica.

Veure projecte