Control erosió

Barcelona

Client: Particular
Control d’erosió a un desnivell d’una una casa particular mitjantçant vegetació.