Parc Antoni Gudí

Martorelles

Client: Drim Mediambiente, S.L
Exemple d'integració dels gabions dins d'un jardí municipal.