Revestiment mur formigó

Torelló

Client: Particular
En aquest cas, el client volia canviar l'especte visual del mur de formigó i es va optar per revestir amb gabions farcits de làmines de pissarra, aconseguint aquest resultat espectacular.