Murs de gabions per promoció d'habitatges unifamiliars

Blanes

Client: BCN Habitalia, S.L.
Utilització de gabions per a la creació i separació d'espais en una promoció d'habitatges unifamiliars d'alt estànding.