Control erosió a jardí

Barcelona

Client: Privat
Control d’erosió a un desnivell d’una una casa particular mitjantçant vegetació.