Cobriment vertical de les façanes amb tot tipus de vegetació

JARDINS VERTICALS

Els jardins verticals consisteixen en cobrir total o parcialment amb vegetació, les façanes. Aquests murs vegetals tenen molts avantatges, com per exemple:

Servir d’aïllant tèrmic tant a l’estiu com a l’hivern, reduint la necessitat d’utilitzar aire condicionat i calefacció.

Reduïr la contaminació sonora.

Augmentar la bellesa i la calidesa de l’entorn que ofereixen les plantes.

Purificar l’aire.

El manteniment d’aquest jardins verticals és senzill i es pot utilitzar tant per exteriors com per interiors de vivendes.

Necesites un pressupost?

Contacte amb nosaltres sense cap compromís